Zásypy vnitřní kanalizace, zarovnání základové spáry